Organisationsdesign – optimering af jeres organisation

Overvej, om det er muligt at organisere opgaver og medarbejderne så det passer bedst muligt til kompetencer og konstallationer medarbejdere og ledere imellem. 

Det har jeg gode erfaringer med. Processen med dette er først at afklare den enkeltes kompetencer og motivationsfaktorer. Dernæst at synliggøre, hvilke ydelser afdelingen skal levere nu og i fremtiden. Til sidst sættes disse to analyser op imod hinanden og udvikle forskellige forslag til, hvordan organisationen kan optimeres.

Vi havde konflikter medarbejdere i mellem, som påvirkede hele afdeling på 35 medarbejdere. Sofie Katrine interviewede alle medarbejder og ledere ud fra et fast spørgeskema, som alle kunne forberede sig på. Resultatet blev, at konflikterne blev løst, vor ledelsesgruppe blev bedre sammensat og medarbejdere flyttede jobfunktioner. Det blev en organisering, der holdt sig effektiv i 8 år.
Afdelingsleder